ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ: ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ “ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 23/02/2019.

ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴷⵔⵓⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴳ ⵜⵜⵓⵙⵙⵖⵔⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⴷⵔⵓⵏ ⴳⵉⵙ 15 ⵏ ⵓⵏⵍⴰⴷ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ, ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⵎⵍⴰⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷⴰⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ, ⵍⵍⵉ ⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ “ⵎⴰⵏⴰⵕ ⴱⵏⵏⴰⵊⵉ” ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⴽⵓⵔⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ.

ⵜⴰⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⴰⴷ ⵓⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ:
ⴰⵙⵓⴳⵔ ⴰⵎⴰⵜⵓ: ⵎⵃⵎⵎⴷ ⵄⵍⵉⵍⵓⵛ / ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⵓⵀⵓ
ⴰⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴼⵜⵓ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ : ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵓⵄⵉⵏ
ⴰⵙⵏⵉⵖⵙ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⵓⵢⴰ

ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ:
1/ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵎⵕⵡⴰⵏ, ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⵕⵕⴰⵢⵚ
2/ ⵄⴷⵊⵓ ⵡⵃⴷⴷⴰⵛ, ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴰⴷⵔⴰⵡⵉ
3/ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵎⵚⵍⴰⵃⵉ, ⴷⴰⵡⴷ ⵛⴰⴽⵉⵔⵉ
ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵉⴼⵓⴽⴽⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵣⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⵓⵔⵙ.

ⴰⵎⴰⵔⴰ: ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵓⵄⵉⵏ

شاهد أيضاً

صدور دراسة جديدة حول “الحركات الأمازيغية في شمال إفريقيا”

صدر مؤخرا مؤلف جماعي جديد بعنوان “الحركات الأمازيغية في شمال افريقيا” عبارة عن دراسة للحركة ...

تعليق واحد

  1. ⵀⵔⴰⴱⵉⵎ ⴰⵢⵜ ⵀⵔⴰⵀⵉⵎ

    ⴰⵢⵢⵓⵣ ⵏⵏⵓⵏ ⴼ ⵡⴰⵡⴰⵍⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵓⵔⴰⵎ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⵏⴰⵖ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *