ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ “الحب عند الأمازيغ.. أساطير من الذاكرة الشعبية”

ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ عبد الواحد بومصر

   ⵜⴰⵎⵉⵜⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵏⴰⵏⵉⵏ,ⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵖ ⵏⵍⵍⴰ,ⵉⵎⵎⵔⴽⵙ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⴰⵔⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⵏⴼⵍ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ.

ⵜⵍⵍⵖⵏⵊⴰ

   ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⵏⴱⴹ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ,ⵢⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ,ⵉⴷⴷⵓⴷ ⵙⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴹ ⵣⵓⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵜⵜⵔ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵢⴰⵡⵍ,ⵎⴰⵛ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴳⴳⵯⴷ ⵓⵔ ⵜⵔⵉ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵜⴰⵡⵍ, ⵉⵖⵉⵍⴼ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵉⵙⵖⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵙⵉⴼ ⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⴰⵏⵏ,ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⴳⵉⵙ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵎⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ .

   ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵜⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⴰⵏⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏⵏ ⵜⵓⴼⴰ ⴷ ⴰⵙⵉⴼ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵎⵇⵇⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ,ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵙⵖⵓⵢⵢⵓ   «  ⴰⵏⵣⴰⵕ ⵡⴰ ⵢⴰⵏⵣⴰⵕ ⴰ ⵢⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵉⴼ,ⵜⴰⵖⵓⵍⴷ ⴷ ⵜⴰⵙⵉⵜ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵔⵉⵜ »

   ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⴷ ⵏⵉⵜ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵢⴰⵡⵍ ⵜⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⴰⵏⵏ ,ⵉⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵉⴼⵙⵓ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷⴰⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵜⴰⴽⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ .

   ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵓⵍⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵛⴰⵃⵓⵕⵜ ⴰⵔ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⵜⵜⵉⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⴳⵔ ⴰⵏⵣⴰⵕ ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏⵏⵙ,ⴰⵔ ⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵙⵏ ⴰⵙ ⵜⵉⵎⵍⵙⴰ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵔ ⵍⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵙⵍⴰⵜⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ .

ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ

   ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴰⵕ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⵙⴳ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⵓⵅⵜ ⴳ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ ⴳ ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ,ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,ⵉⵔⵉⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵀⵍⵏ ⵎⴰⵛ ⵉⵎⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⴷⵉⵔ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵀⵍⵏ,ⴼⴼⵖⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵎⴰⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⴼⴽⵉⵏ ⴰⴹⴰⵔ ⵉ ⵄⴰⵔⵉ,ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔ ⵓⵄⵔⵔⵉⵎ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ « ⵉⵙⵍⵉ » ⵜⴳⵔ ⵏⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵢⴰⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ « ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ » .

   ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵢⴰⴷⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵎⴰⵎⵏ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ,ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵉⵍⵛⵉⵍ,ⵙ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴽⵓⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵡⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ.

ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵜⵕⵓⵎⵉⵜ

   ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⵡⴰⵃ ⵏ ⵓⵣⵕⵓ ⵉⵙⴽⴰ ⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵉ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉ ⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⵙⵉⵍⵉⵏⵉ ⴽⵍⵉⵢⵓⴱⴰⵟⵕⴰ,ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⴽⵍⵉⵢⵓⴱⴰⵟⵕⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⵜⴰⴼⵔⵄⵓⵏⵜ .

   ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵎⵓⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵍⵉⵏⵉ ⴽⵍⵉⵢⵓⴱⴰⵟⵕⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴷⵔⴰⵏ,ⵉⵖⵉⵍⴼ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵎⵎⵓⵜ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙ ⵉⵙⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵍⴰⵀⵕⴰⵎⴰⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵕⴰⵛⴷ ⴳ ⵜⵉⴱⴰⵣⴰ ⴳ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ .

tayri dar imaziɣn , tullisin sg tmktit tagdudant

الحب عند الأمازيغ.. أساطير من الذاكرة الشعبية 

   tamitulujit n imaziɣn g izzlm n ifriqya ttussan s tugtt n tullisin timunanin,nna sul ukan isuln sg tasutin ayad ar azmz ad ɣ nlla,immrks gis umarur d tidt tnfl ilmma s taysi tamiwant nna ittmattayn tasut s tayya.

tllɣnja

   ar ttini tullist ad mas tt inn ikka yan ugllid ism nns ana nna igan agllid n unza ikka tt inn inb g ignwan,yiri ad yiwl yat trbat tafalkayt nna izdaɣn g tama n yan wasif,iddud srs yan yi zund kra n ugllid s tmlsa nns n igldan ittr as ad srs yawl,mac nttat tggʷd ur tri ad srs tawl, iɣilf ilmma ugllid n unza isɣr ilmma asif ann lliɣ tlla tfalkayt ann,ur sul gis tlli tmqqit n waman .

   lliɣ d tnkr tfalkayt ann askka yann tufa d asif ur gis timqqit n waman,ar ilmma tsɣuyyu   «  anza wa yanza a yagllid n waman rar d tudrt i wasif,taɣuld d tasit aynna trit »

   yan imik s d nit ibayn ugllid n unza yawl tafalkayt ann ,irar d tudrt i wasif ifsu ilmma daɣ wakal takklit yanin .

   tullist ad n unza ttussan akkʷ dar imaziɣn n lmɣrib d ddzayr ula libya, iɣ tlla tcaut ar d akkʷ kttin tullist n tayri yad gr anza d tmṭṭut nns,ar d ilmma ttawin tarbat nna akkʷ ilan g usun nnsn lsn as timlsa ilan mk lli s ar lssant tslatin ar tt ilmma ttawin s ukaba s tama n wasif .

tislit

   tullist ad tsa i yan uɛrrim sg tqqbilt n ayt bahim ar ittiri yat tfruxt g tqqbilt n ayt iɛzza g imilcil,nna illan g wammas n lmɣrib,irin imiritn ad ad awln ad tahln mac imiɣ nna illan gr snat tqqbilin nnsn ur rad tssidir tawargit ad nnsn afad ad ttahln,ffɣn ilmma imarayn ad aɛrrim d tɛrrimt fkin aar i ɛari,aylliɣ nn akkʷ igr uɛrrim s ixf nns g yan uglmam nna yusin ass ad ism n « isli » tgr nn trbat s ixf nns g uglmam yan nna yusin ass ad ism n « tislit » .

   tlla yat tullist yadn ar ttini masd aman n iglmamn ad munn s imṭṭawn n imiritn ad s sin,ass ad ar ittuskar yan unmuggar g tsga yad n imilcil,s ar gis ittili kun asggʷas yan unmuggar n iwil d usiggl.

asml n tumit

   iga yan usml amqan ittuska s tllwa n uzu iska t ugllid amuiani yuba wiss sin i lal nns nna immutn silini kliyubaṭṛa,illis n kliyubaṭṛa tagllidt n miṣṛ tafrɛunt .

   ikka tt inn ugllid yuba wiss sin agllid n muianya ar bahra ittiri tamɣart nns silini kliyubaṭṛa s yat tɣarast idran,iɣilf fllas lliɣ tmmut,slawan akkʷ lliɣ as iska yan usml ixatrn zund lahamat n miṣṛ g tsga n sidi acd g tibaza g ddzayr .

شاهد أيضاً

فاعلون أمازيغ يحلون ضيوفاً على برنامج “السلطة الرابعة” بـ”Télé maroc”

يستقبل البرنامج الحواري “السلطة الرابعة” الذي يناقش أبرز القضايا و الملفات و الأحداث الآنية التي ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *