أخبار عاجلة

جوانب من حياة الشاعر الكبير ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ علي صدقي أزايكو

جوانب من حياة الشاعر الكبير
ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ علي صدقي أزايكو

Par : Boumisser Abdelouahed

ⵉⵍⵓⵍ ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳ 1942 ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵜⴰⵡⵏⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ

ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ
ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⴰⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1968
ⵉⴳ ⵏⵉⵜ ⴰⵏⴰⴼⵓⵖ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⵉⵏⴰⵏⵜ
ⵉⵣⵓⴳ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵙ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵓⵕⴱⵓⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳⵔ 1970-1972
ⵉⵖⵔⴰ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⴽⴽ ⴱⵉⵔⴽ

ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵉⵏ ⴳ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ

ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ “رحلة الوافد، تقديم وتحقيق”

ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ

ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳⵔ 1968-1970

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972 ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ
ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ

ⵉⴳⴰ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⵏⵣⴰⵖ ⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵏⵏⵓⵔⵣ ⴱⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⵙⵙⴰⵖ “ضرورة العودة إلى الذات وعدم التنكر للجذور”

ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ

ⵢⵉⵡⵙ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴳ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1967

ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ “معارف وثقافة” ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972
ⵢⵉⵡⵙ ⴰⴷⵡ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ‘’ ⵜⵉⴷⵔⵉⵏ’’
ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴳ 1981

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1982 ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ
ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⵙⵔ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵏⵏⵙ “في سبيل مفهوم حقيقي لثقافتنا الوطنية” ⴳ ⵜⵖⵎⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⵍⵍⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵣⵡⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵉⵖ

ⵏⵏⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵖⵣⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⴱⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴳ ⵓⴱⵏⵉⵇ ⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ

ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵀⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳ ⴳⵉⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵔⵣⵓ
ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ

ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ

ⴰⵎ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ “نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية” ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972
منها كتاب “نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية” (1972)،

ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1989 ⵉⴹⴼⵕ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵏ ⵉⵣⵎⵓⵍⵏ
ديوان شعري أمازيغي بالحرف العربي (1989) بعنوان “تيميتار” وديوان “إيزمولن”

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵏⵜⵉⵍ -ⵄⵍⵉ ⵓⵥⵓⵍⵉⵟ- ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ,ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ “تاريخ المغرب أو التأويلات الممكنة” ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2002
ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ “معارك فكرية حول الأمازيغية”

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵜ ⵜⵖⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2004
ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵉⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵢⴰⵍⵓⵍ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ

ɛli ṣidqi azayku علي صدقي أزايكو

ilul ɛli ṣidqi azayku g 1942 g usun n igran tawniɣt g waṭlaṣ amqṛan
iga amdyaz d umɣnas amaziɣ amɣribi
innurz ad tettwalas tirra n umzruy n lmɣrib
yumẓ tugga tasdawant g umzruy asggʷas n 1968
ig nit anafuɣ asggʷas ann nit g tinml tamattuyt n islmadn slawan akkʷ lliɣ iga aslmad g tsinant
izug uzayku s fṛanṣa af ad ad ismd tiɣri nns g tsdawit n ṣṣuṛbun g bariz gr 1970-1972
iɣra amzruy amunan ddu tnalit n umassan anamun mass jakk birk
yumẓ tugga n tzrawin timattuyin g 13 yulyuz g umzruy g tsdawit n tskla d tmassanin tinafganin g ṛṛbaṭ s yat tskflt yattuyn g usntl n “رحلة الوافد، تقديم وتحقيق”.
tiwwuriwin d tmasayin :
iswwuri uzayku g usslmd slawan akkʷ lliɣ issɣra amzruy g usinag n lmɣrib amqṛan g ṛṛbaṭ gr 1968-1970
asggʷas n 1972 iswwuri g tzrawt g igr n umzruy n lmɣrib g tsdawit n tskla d tmassanin tinafganin g ṛṛbaṭ

tawngimt nns :
iga uzayku sg imzwuri nna iswwurin g igr azrfan amaziɣ slawan akkʷ lliɣa bdda ittnzaɣ f tussna tamaziɣt
innurz bdda ad sɣiwsn iwdan s tussna tamaziɣt g aylli mu issaɣ “ضرورة العودة إلى الذات وعدم التنكر للجذور”.
tirmit tazrfant :
yiws uzayku d wiyyaḍ g uskkir n tmsmunt tamɣribitn usiggl g isnifiln n tussna asggʷas n 1967
yiws g uskkir n tmsmunt tamɣribit “معارف وثقافة” g ṛṛbaṭ asggʷas n 1972
yiws adw g uskkir n tsɣunt n ‘’ tidrin’’
iskr tamsmunt tadlsant tamaziɣt nttan d muḥmmad cafiq g 1981
asggʷas ann nit ad ittyamaẓ asggʷas n 1982 s usrag mas iga mgal n mad ttini tmnḍawt
lliɣ ifsr tikklit tiss snat amagrad nns “في سبيل مفهوم حقيقي لثقافتنا الوطنية” g tɣmmist n amaziɣ
lliɣ gis inna masd azwag n waɛṛabn s lmɣrib iga yan wanaw n imiɣ
nnan fllas mas iga anɣzu amzwaru g tmntilt tamaziɣt g lmɣrib
iga sg imsbiddn n twngimt tamaziɣt urta ittawskar umussu amaziɣ
issutr ad daɣ ittyara umzruy n lmɣrib dffir lliɣ d iffuɣ g ubniq s kkuẓ isggʷasn
iga agmam g usqqim amhlan n usinag agldan n tussna tamaziɣt ig gis ula amrzu
arratn nns :
yura uzayku tugtt n idlisn d imagratn d tzrawin
am adlis n “نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية” g usggʷas n 1972
منها كتاب “نماذج من أسماء الأعلام الجغرافية والبشرية المغربية” (1972)،
tadla n tmdyazin s uskkil aɛṛab g usggʷas n 1989 iḍfṛ tn id timitar d tadla n izmuln
ديوان شعري أمازيغي بالحرف العربي (1989) بعنوان “تيميتار” وديوان “إيزمولن”
ismun akkʷ imagradn nna ittara s yan wassaɣ until -ɛli uẓuliṭ- g sin idlisn ,amzwaru “تاريخ المغرب أو التأويلات الممكنة” nna d iffɣn asggʷas n 2002
wiss sin “معارك فكرية حول الأمازيغية”.
tamttant nns :
immut mass azayku lliɣ t tɣi yat tmaḍunt ihrcn asggʷas n 2004
ittumDal g udɣar nit lliɣ d yalul usun n iɣran g tɣrmt n trudant

شاهد أيضاً

خليو المرا تعيش: ورشة تدريبية في تقنيات كتابة نصوص سينمائية عن المرأة من تأطير السيناريست عبد الله المناني

سعيا منها لترسيخ و تعزيز الحس الفني لدى الشباب و الشابات نظمت منظمة تاماينوت فرع ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *